CCM-Brugergruppen
 Fordi output og output-løsninger tænder os - bare en anelse..
Denne side er sidst opdateret: 2020.03.19    
Seneste... 

• 2020.03.11  Grundet COVID-19 er Forårssamlingen 2020 nu AFLYST - og lavet om til Efterårssamlingen 2020.
• 2020.03.11  Undersiden for Forårssamlingen 2020 er lavet.
• 2020.03.11  Undersiden med indlæg for Efterårssamlingen 2019 er endelig lavet.
• 2019.10.22  Programmet m.v. for Efterårssamlingen 2019 er på plads, og vi er klar til endnu et brugergruppemøde..!
• 2019.05.28  Tak til alle deltagere for endnu en vel gennemført samling :-)
Alle undersider er hermed opdateret, hvilket selvfølgelig inkluderer både Sidste samling, Næste samling, div. Indlæg osv...
• 2019.03.24  Invitationer sendt ud til alle på deltagelerlisten, og opslag lavet på LinkedIn om den forestående samling.• 2019.03.24  Programmet m.v. for Maj-samlingen 2019 er vel nærmest på plads, og vi er klar til sende indbydelserne ud..!
• 2018.10.10  Bestyrelsen beslutter at aflyse novembersamlingen..
Trods ihærdige forsøg på at skaffe egnede indlæg, er det ikke lykkedes at få tilsagn om mere end 3-4 indlæg.
Bestyrelsen vil i stedet fokusere på forårets samling, som forventes afholdt medio maj 2019 - og allerede i januar/februar 2019 vil vi kontakte mange af jer direkte, for at få input til indlæg fra jeres firma/organisation.
• 2018.09.28  Nu også med en lille video (2 min.) af vores besøg hos Nyborg Destilleri :-)
• 2018.09.26  Opdatering hjemmesiden, inkl. indlæg fra juni-samlingen 2018 ...
• 2018.04.25  Så er programmet for de to dage ved at være på plads.
• 2018.04.10  Sidste frist for tilmelding er blevet sat til tirsdag den 22. maj 2018
- og nu er priserne også fastlagt.
• 2018.03.20  Ja, så kom alle de gode indlæg fra KolleKolle 2016 også endelig på plads..!
• 2018.03.15  En grundig opdatering af hjemmesiden - bl.a. Sidste (inkl. indlæg) hhv. Næste og div. hængepartier...
• 2017.04.21  Indkaldelse til alle sendt ud, og programmet m.v. for Maj 2017-samlingen rettet til - samt et lille "reminder"-indlæg på gruppens LinkedIn-side.
• 2016.11.18  Tak til alle deltagere for endnu en vel gennemført samling :-)
Alle undersider er hermed opdateret, hvilket selvfølgelig inkluderer både Sidste samling, Næste samling, div. Indlæg osv...
• 2016.10.05  Ja, så er programmet m.v. for Novembersamlingen 2016 så småt ved at være på plads..
• 2015.11.16  Alle undersider ift. en vel gennemført samling er opdateret
(dvs. bl.a. Sidste, Næste, Indlæg osv...)
• 2015.11.09  Den absolut sidste finpudsning af programmet inden samlingen i morgen..
• 2015.06.01  Komplet opdatering af hjemmesiden - med Sidste (inkl. indlæg) hhv. Næste...
• 2015.05.05  Programmet er så småt ved at være på plads..
• 2015.01.08  Hjemmesiden opdateret med Sidste (inkl. indlæg) hhv. Næste...
• 2014.10.22  Der er hermed "udsolgt" fsa. værelser på Hotel Kirstine - og vi må bede fremtidige tilmeldinger om selv at arrangere overnatning.
Vi anbefaler Hotel Vinhuset, som ligger lige i nærheden.
• 2014.10.07  Ja, så er programmet for de to dage så småt ved at være på plads..
• 2014.10.02  Prisen for hele arrangementet er opjusteret med 150,- kr (til 2.250,- kr) grundet det sociale arrangement tirsdag aften (vinsmagning).
• 2014.09.29  Formel indkaldelse til samling udsendt, og div. opdateringer til undersiden for November-samlingen...
• 2014.09.08  Svar fra ca. halvdelen af de 89, og en ikke-bindende forhåndstilmelding fra omkring 30. Vi arbejder videre med planlægningen af november- samlingen, og vælger at lægge den i Næstved.
• 2014.09.05  Mail udsendt til 89 deltagere og potentielle deltagere udsendt, for at lodde stemningen for og imod at fortsætte gruppen.
• 2014.08.14  Efter den bedrøvelige aflysning af maj-samlingen satser bestyrelsen på at planlægningsmødet 3. september vil munde ud i et program, der vil trække fulde huse. Har du forslag til programmet, eller til hvad der kan bringe deltagerantallet i vejret, må du meget gerne skrive det hér..
• 2014.05.06  Maj-samlingen aflyses, da der kun er 18 tilmeldinger..!
• 2014.04.25  Indkaldelse til maj-samlingen udsendt.
• 2014.04.24  Bestyrelsen mødes og planlægger næste samling.
• 2013.11.22  Efter en vel overstået November-samling er undersiderne Sidste, Indlæg og Næste m.fl. hermed opdateret... (ja, det må være ny rekord..)
• 2013.10.24  Programmet er i store træk på plads, og tilmeldingsfristen er sat til
torsdag den 7. november 2013.
• 2013.09.10  Møde i bestyrelsen mhp. planlægning af næste samling.
• 2013.06.19  Generalforsamlingen vedtager at gruppen skifter navn, og derfor fremover hedder: CCM Nordic User Group..
• 2013.05.15  En brugergruppe-veteran takker af..
En hilsen fra Jørgen Ulrich er lagt op på hjemmesiden.
• 2013.04.15  Et udkast til program er lagt op på undersiden for næste samling.
• 2013.04.11  Møde i bestyrelsen mhp. planlægning af næste samling.
• 2013.03.06  Undersiden for næste samling er startet op, inkl. de foreløbige forslag til emner gruppen gerne vil høre/tale om.
• 2013.03.05  Undersiden for november-samlingen er opdateret, inkl. indlæg m.v.
• 2012.10.11  Prisen (3.895,- kr.) samt sidste frist for tilmelding (26. oktober) lagt ind på November-samlingens underside
• 2012.10.08  Indkaldelse til november-samlingen udsendt.
• 2012.10.02  Dagens bestyrelsesmøde resulterede i følgende foreløbige program.
• 2012.04.12  Sidste frist for tilmelding er sat til fredag den 20. april...
• 2012.04.10  Undersiden for maj-samlingen er opdateret med det foreløbige program.
• 2012.01.26  OBS! Bestyrelsen har, grundet overlap med ISIS Open House, besluttet at flytte majsamlingen til mandag 21. og tirsdag den 22. maj.
• 2011.12.14  Undersiderne for novembersamlingen er hermed opdateret, li'som siderne for majsamlingen på Sørup Herregård er påbegyndt.
• 2011.11.02  Så er det endelige program på plads..!
• 2011.11.01  Det er lykkedes at lokke Max Pucher fra ISIS til at lægge vejen forbi for et indlæg onsdag eftermiddag.
• 2011.10.19  Sidste frist for tilmelding til november-samlingen er sat til den 1. nov..!
• 2011.10.12  Priser og et meget foreløbigt program er hermed uploadet...
• 2011.10.11  Det er fra i dag også muligt at følge gruppen via LinkedIn.
• 2011.08.19  Fejl ifm. tilmeldingsformularen rettet..
• 2011.06.22  Alle sider relateret til "Næste..", "Sidste.." og "Historiske.." er hermed opdateret..! :o)
• 2011.06.21  Undersiden med indlæg er (endelig) på plads...
• 2011.03.08  Et par afbud blandt allerede tilmeldte bringer antallet ned på 33.
• 2011.03.08  Undersiden for maj-samlingen er opdateret med priser, og en generel mail med indkaldelse udsendt.
• 2011.02.23  Den nye dato er på plads og det nye sted er fundet - og der er igen åbnet for tilmeldinger..! :o)
• 2011.02.22  Undersiden for maj-samlingen er opdateret med det foreløbige program.
• 2011.02.21  På dagens bestyrelsesmøde blev det besluttet at flytte datoen for næste samling fra uge 18 til uge 19.  (ny dato endnu ikke fastlagt)
• 2011.01.07  Listen med indlæg udvidet med Henriks indlæg omkring ISIS Repository
• 2011.01.06  Undersiderne for november-samlingen endelig ajourført...
Ved samme lejlighed er der også åbnet for tilmelding til Maj-samlingen...
• 2010.10.18  Programmet er nu kommet helt på plads (med de sædvanlige forbehold for sidste øjebliks ændringer..)
• 2010.09.21  Så er der kommet priser på November-arrangementet..!
• 2010.09.06  November-undersiden forsynet med link til program, tilmeldte osv.
• 2010.09.06  Dagens bestyrelsesmøde resulterede i følgende foreløbige program.
• 2010.09.03  Så er der hermed åbnet for tilmelding til November-samlingen...
• 2010.08.31  Undersiden for maj-samlingen langt om længe opdateret...
• 2010.04.23  Ja, så er der endelig åbnet for tilmelding til Maj-samlingen..!
• 2010.01.17  De 2 Menu-links til "Næste" og "Sidste" samling opdateret.
• 2010.01.17  Jan's og Michael's referater skrevet sammen til ét referat.
• 2009.11.16  Undersiden for Maj-samlingen 2010 oprettet.
• 2009.11.16  Div. indlæg samlet på en dertil hørende underside.
• 2009.11.04  Prisen for hele november-arrangementet hævet til 3.825 kr. grundet et helt unikt kulturelt indslag.
• 2009.11.03  Generel opdatering af medlemslisten og de underliggende popup-vinduer for hver enkelt medlem.
• 2009.10.07  Priser m.v. nu også på plads, og der åbnes hermed for tilmelding..!
• 2009.10.05  Bestyrelsesmøde resulterer i følgende foreløbige program.
• 2009.05.28  Alle nedenstående ændringer "lagt i 'Prod"...
• 2009.05.27  Underside med forslag til næste samling oprettet..
• 2009.05.27  Listen med forkortelser og termer er blevet udvidet med "RIP".
• 2009.05.26  Siden for November-samlingen forsynet med datoer og link til forslag
• 2009.05.26  Siden for Maj-samlingen er opdateret og forsynet med links - bl.a. til præsentationerne fra de indlæg der blev fremført.
• 2009.05.26  Linket til Sidste samling er ændret til Maj-samlingen, og Næste samling peger nu på November 2009.
• 2009.05.25  Medlemslisten er opdateret med persondata og et par portrætter mere.
• 2009.05.15  Underside med div. præsentationer fra Maj-samlingen oprettet.